telefon

+48 537 443 787

W tym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://securitymasters.pl, oraz jej domen przyporządkowanych:

  • https://bezpiecznypolakwsieci.pl
  • https://skutecznytrener365.pl
  • https://sklep.skutecznytrener365.pl
  • https://damianwroblewski.pl
  • https://wiedza.skutecznytrener365.pl

Informacja formalna na początek – administratorem stron jest firma SECURITY MASTERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Numer KRS: 0001084202, Numer REGON: 527558257, Numer NIP: 5273095404

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@securitymasters.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Najważniejsze zasady związane z ochroną prywatności.

• Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, wykupując subskrypcję, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej podstawy prawnej i uzasadnionej potrzeby.
• Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
• Korzystamy z narzędzi analitycznych np. Google Analytics i Google Tag Manager, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics i Google Tag Manager. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.
• Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.
• Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy LinkedIN.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@securitymasters.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
2. ActiveCampaign LLC, 1 North Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602, USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
3. mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88 – w celu korzystania z usług obsługi płatności internetowych Paynow, w tym modułu odpowiedzialnego za wystawianie faktur
4. „Biuro Rachunkowe BUFIKS” Teresa Kogut, ul. Skłodowskiej 76/34, 85-733 Bydgoszcz, NIP: 5541439566 – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę,
5. Better Profits Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 665-263-01-38 – w celu zapewnienia dostępu do zakupionych kursów poprzez platformę WP IDEA.

6. MICROSOFT SP Z O O, ul. Aleje Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa, KRS 0000056838, REGON 010016565, NIP 5270103391 Dostęp do danych osobowych z formularzy rejestracji uczestników na konferencję, wydarzenia, webinary w ramach cyklu Security Masters Summit organizowanych w siedzibie Microsoft lub przy współpracy z firmą Microsoft.

7. A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000375933, posiadająca nr NIP: 5210088682, REGON: 012521511, o kapitale zakładowym w wysokości 1 139 358,00 zł w całości wpłaconym. Dostęp do danych osobowych z formularzy rejestracji uczestników na konferencję, wydarzenia, webinary w ramach cyklu Security Masters Summit organizowanych w siedzibie Microsoft lub przy współpracy z firmą Microsoft oraz wydarzeniach organizowanych wspólnie z firmą A.P.N. Promise S.A. jak np: śniadania biznesowe oraz webinary online.

8. Microsoft Ireland – Microsoft About Ireland, rozwiązanie Microsoft 365, zbieranie danych, formularze rejestracyjne, e-maile itp. 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Udostępnianie danych. Twoje dane udostępniamy (jako odrębnemu administratorowi danych) wybranemu przez Ciebie podmiotowi realizującemu płatności online, jednak tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do obsługi wpłaty.

Przetwarzanie Twoich danych

Konto użytkownika. Jeśli zdecydujesz się na zakup kursu online, konto użytkownika zakładane jest na stronie https://bezpiecznypolakwsieci.pl, https://skutecznytrener365.pl przy dokonywaniu pierwszego zamówienia na stronie https://bezpiecznypolakwsieci.pl ,https://sklep.skutecznytrener365.pl, jako element realizacji umowy. W związku z tym podczas składania zamówienia przez stronę https://bezpiecznypolakwsieci.pl , https://sklep.skutecznytrener365.pl, musisz podać swój adres e-mail oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Po opłaceniu zamówienia (wykorzystując podane przy zamówieniu imię i nazwisko oraz adres e-mail) automatycznie na stronie zostaje utworzone konto użytkownika.

W ramach edycji profilu utworzonego na stronie użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat np.: strefę czasową, opis (BIO), lokalizację. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych.
Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone podczas składania zamówienia w sklepie https://sklep.skuteczny-trener365.pl przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez zenbox sp. z o.o.

Dodatkowo Twoje Imię i nazwisko oraz adres e-mail, przetwarzane są przez Better Profits Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 665-263-01-38 – w celu utworzenia konta i udostępniania treści zakupionych kursów poprzez platformę WP IDEA.

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Dostęp do danych, które nie wyświetlają się w zakładce „Edytuj swoje dane” możesz uzyskać po skierowaniu żądania na adres kontakt@skutecznytrener365.pl. W ten sam sposób możesz dokonać modyfikacji danych lub usunięcia konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu https://sklep.skutecznytrener365.pl przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez zenbox sp. z o.o.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą lub innym dokumentem księgowym. Faktury i dokumenty księgowe wystawiane są z wykorzystaniem systemu IFIRMA SA. Faktury przekazywane są do biura rachunkowego “BUFIKS” Teresa Kogut, które prowadzi naszą księgowość.

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swoje imię oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub wyrazić odrębną zgodę w procesie składania zamówienia.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Active Campaign i przechowywane na serwerze zapewnianym przez ActiveCampaign LLC.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie https://securitymasters.pl/ oraz jej domenach przyporządkowanych: https://bezpiecznypolakwsieci.pl, https://skutecznytrener365.pl, https://sklep.skutecznytrener365.pl wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics i Google Tag Manager, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zgoda na publikację wizerunku i wykorzystanie danych osobowych

  1. Rejestrując się na wydarzenia organizowane przez SECURITY MASTERS, w tym konferencje, śniadania biznesowe, webinary i inne formy spotkań, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, wizerunku w formie zdjęcia, stanowiska, nazwy firmy, adresu e-mail i numeru telefonu) przez SECURITY MASTERS sp. z o.o. , z siedzibą Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, dla celów związanych z organizacją, promocją i realizacją tych wydarzeń oraz działań firmy SECURITY MASTERS.

  2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z wydarzeniami, w tym na fotografii, nagraniach wideo oraz innych materiałach, które mogą być publikowane na stronie internetowej www.securitymasters.pl oraz w innych mediach należących do SECURITY MASTERS sp. z o.o. , z siedzibą Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub jej partnerów.

  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez SECURITY MASTERS sp. z o.o. , z siedzibą Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, dostępnymi na stronie www.securitymasters.pl/privacy-policy, i akceptuje je.

  4. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można przesłać na adres kontakt@securitymasters.pl

  5. SECURITY MASTERS sp. z o.o. , z siedzibą Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz do zapewnienia odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych Uczestników.

 

 Obowiązki laureatów nagród rzeczowych

1. Każda osoba, która wygra nagrodę rzeczową podczas udziału w wydarzeniach organizowanych przez SECURITY MASTERS sp. z o.o., takich jak śniadania biznesowe, konferencje itp., jest zobowiązana do przekazania organizatorowi konferencji, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wręczenia nagrody, swoich danych osobowych, w tym:Imię i nazwisko,Adres zamieszkania,Numer telefonu,Adres e-mail,Inne dane niezbędne do zgłoszenia do odpowiedniego urzędu skarbowego w celu opłacenia należnego podatku.

2. Jeżeli laureat nagrody nie przekaże wymaganych danych w wyznaczonym terminie, zostanie obciążony odpowiedzialnością za osobiste dopełnienie wszelkich formalności oraz za opłacenie należnego podatku z tytułu wygranej.

3. Dodatkowo, każda osoba wygrywająca nagrodę zobowiązana jest do zrobienia zdjęcia nagrody oraz opublikowania informacji o wygranej na swoich prywatnych profilach w mediach społecznościowych, na których prezentowany jest wizerunek tej osoby oraz prawdziwe dane osobowe. Publikacja powinna zawierać potwierdzenie otrzymania nagrody oraz oznaczenia #securitymasters i Damiana Wróblewskiego na LinkedIn.

4. W przypadku niezrealizowania przez laureata nagrody obowiązku określonego w punkcie 3, dotyczącego zrobienia zdjęcia nagrody oraz opublikowania informacji o wygranej na swoich prywatnych profilach w mediach społecznościowych z odpowiednimi oznaczeniami, laureat zobowiązany będzie do zwrotu nagrody organizatorowi wydarzenia. Zwrot nagrody powinien nastąpić w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania, nie później niż 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od organizatora

5. Przystąpienie do udziału w wydarzeniu i odbiór nagrody oznacza akceptację przez uczestnika powyższych warunków oraz zobowiązanie się do ich realizacji.

 

Secured By miniOrange